Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Grant OZE

Opublikowane przez dnia lut 23, 2017

GRANT OZE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi na początku roku 2023 r. złożył wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie grantu OZE na realizację przedsięwzięcia obejmującego budynek przy ul. Żeromskiego 1 w Gołdapi pn.:” Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 13,05 kWP oraz montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 40 kW na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej”. Przedsięwzięcie polega na montażu nowego źródła ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, którym jest pompa ciepła montowana na dachu budynku, a także instalacji fotowoltaicznej, która będzie produkowała energię elektryczną głównie na potrzeby pompy ciepła.

Celem projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, które przyczynią się do zmniejszenia kosztów produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz ograniczenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery.

Grupą docelową są mieszkańcy budynku przy ul. Żeromskiego 1 w Gołdapi.

Dnia 24 maja 2023 została przyznana dotacja na realizację zadania w wysokości 224 519,00 zł. W czerwcu 2023 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie ww. zadania. W lipcu został wyłoniony wykonawca i została zawarta umowa na kwotę 480 000,00 zł brutto. Termin zakończenia robót  29.09.2023 r.