Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Opublikowane przez dnia Lip 1, 2018

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • Józef Wawrzyn- Prezes Zarządu
 • Kornela Chudzik- Społeczny Członek Zarządu
 • Leonarda Żedzik- Społeczny Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • Luty Stanisław – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Równa Mirosława – Z-ca Przewodniczącego
 • Łapińska Grażyna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Osiński Henryk –  Przewodniczący Komiscji Rewizyjnej
 • Szostak Janina –  Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Ołowniuk Krystyna – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Duchnowski Andrzej – Przewodniczący Kom. Technicznej
 • Janczuk Janina – Sekretarz Komisji Technicznej
 • Kohut Bogdan – Członek Komisji Technicznej