Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Opublikowane przez dnia lip 1, 2018

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • Józef Wawrzyn- Prezes Zarządu
 • Kornela Chudzik- Społeczny Członek Zarządu
 • Leonarda Żedzik- Społeczny Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej:

 • Janczuk Zdzisław – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Równa Mirosława – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Łapińska Grażyna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Jabłoński Grzegorz –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Ołowniuk Krystyna –  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Sawicki Jan – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Duchnowski Andrzej – Przewodniczący Komisji Technicznej
 • Szostak Janina- Członek Komisji Technicznej
 • Wójtowicz Stanisław- Członek Komisji Technicznej