Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Wdrożenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych w SM Gołdap w celu podniesienia sprawności organizacji wewnętrznej i poprawy obsługi klientów

Opublikowane przez dnia lis 7, 2013

Wdrożenie nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych w SM Gołdap w celu podniesienia sprawności organizacji wewnętrznej i poprawy obsługi klientów

NSSHERBUE

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

 

Realizacja projektu, pt. “Wdrożenie nowoczesnych narzę™dzi i systemów informatycznych w SM Goł‚dap w celu podniesienia sprawności organizacji wewnę™trznej i poprawy obsł‚ugi klientów”

  • 04.10.2011 r. – zł‚ożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
  • 28.12.2011 r. – zawarcie umowy na dofinansowanie projektu – wartośę‡ dofinansowania 156 465,28 zł‚, cał‚kowity koszt projektu: 318 287,10 zł‚,
  • 10.04.2012 r. – zawarcie umowy ze spół‚ką SoftHard S.A. na dostawę™, instalację™ i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na kwotę™ 212 954,82 zł‚.