Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Modernizacja istniejących pomieszczeń„ na kafejkę™ internetową i sił‚ownię™ z fitness

Opublikowane przez dnia lis 7, 2013

NSSHERBUE

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

 

Realizacja projektu, pt. “Modernizacja istniejących pomieszczeń„ na kafejkę™ internetową i sił‚ownię™ z fitness”

  • 06.09.2010 r. – zł‚ożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
  • 03.12.2010 r. – zawarcie umowy na dofinansowanie projektu – wartość‡ dofinansowania 214 438,63 zł‚, cał‚kowity koszt projektu: 438 877,25 zł‚.,
  • 29.11.2011 r. – ogł‚oszenie przetargu nieograniczonego na prace budowlane i modernizacyjne,
  • 28.12.2011 r. – otwarcie ofert przetargowych – wpł‚yn꙳‚o osiem ofert,
  • 30.12.2011 r. – komisja przetargowa dokonał‚a wyboru najkorzystniejszej oferty: Konsorcjum: Firma handlowo-Usł‚ugowa, “MAG-BUD” Piotr Lipski oraz Przedsię™biorstwo Usł‚ugowo-Handlowe “DOMHAL” Jarosł‚aw Dąbrowski,cena oferty: 237 691,90 zł‚ brutto.
  • 03.01.2012 r. – zawarcie umowy z wykonawcą na roboty budowlane i modernizacyjne,
  • 30.03.2012 r. – wykonano prace rozbiurkowe, podkł‚ady, izolacje, docieplenie, ścianki dział‚owe, okł‚adziny ścian, stolarkę™ okienną i drzwiową,
  • 30.06.2012 r. – wykonano prace wod.-kan., malarskie, ślusarskie, elektryczne oraz posadzki i okł‚adziny.Zakoń„czono prace budowlane i modernizacyjne.
  • 28.11.2012 r. – wyposażono kafejkę™ internetową w sprzę™t komputerowy i meble,
  • 28.12.2012 r. – wyposażono w sprzę™t sił‚ownię™ i fitness – zakończenie rzeczowej realizacji projektu.

Zdję™cia z realizacji prac