Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi odpowiada na zarzuty

Opublikowane przez dnia sty 3, 2024

Odpowiadając na zarzuty zawarte w artykule „Takie porządki u pana prezesa” Głosu z Gołdapi Nr 6 (15) – grudzień 2023, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi informuje, iż nie mają one  charakteru merytorycznego i są nie do przyjęcia,  zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap, a także harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, który jest dostarczany mieszkańcom przez Spółdzielnię Mieszkaniową, odpady gabarytowe i problemowe należy wystawiać nie wcześniej niż 24 godziny przed ich odbiorem, które są odbierane raz w miesiącu.

Pomimo faktu, iż mieszkańcy nie przestrzegają w/w harmonogramu Spółdzielnia Mieszkaniowa w miarę możliwości wywozi pozostawione odpady gabarytowe przez mieszkańców przy wiatach śmietnikowych, nadmieniamy, że Spółdzielnia nie ma takiego obowiązku, ponadto są to dodatkowe koszty.

Przypominamy, iż każdy mieszkaniec Gminy Gołdap może przekazać we własnym zakresie problemowe odpady do „Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów” w miejscowości Kośmidry.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej