Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

WAŻNE!!! Informacja dotycząca organizacji pracy spółdzielni

Opublikowane przez dnia maj 28, 2020

WAŻNE!!!  Informacja dotycząca organizacji pracy spółdzielni

Gołdap, dnia 25.05.2020r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GOŁDAPI

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz ograniczenia w pracach urzędów, banków itd. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi za zgodą Rady Nadzorczej wprowadza zmiany od dnia 25 maja do odwołania w godzinach pracy administracji spółdzielni dla interesantów od 7.00 do 14.00 oraz w zakresie wykonywanych prac., tj. w domach mieszkańców. Pozostałe godziny pracy zostaną wykorzystane na przeprowadzenie prac związanych z dezynfekcją pomieszczeń oraz dokumentacji.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych mieszkańców o dokonywanie opłat, należności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a w szczególności osób, które przebywają w kwarantannie lub pod nadzorem sanitarnym.

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie bezpośredniego korzystania z wpłat w kasie spółdzielni.

Kasa będzie czynna w godz. w poniedziałki od 8.00 do godz. 14.00.

                                                           od wtorku do piątku od 7.00 do godz. 14.00.

Wszelkie zgłoszenia o awarii, usterkach itp. proszę tylko załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu: 87 615 12 47.

Telefony w  razie awarii:

Elektryk: tel. 600 224 981

Hydraulik: tel. 606 605 679

Informujemy jednocześnie, że zgłoszenia dotyczące prac bezpośrednio w Państwach mieszkaniach nie będą wykonywane chyba, że zagraża to życiu i zdrowiu mieszkańców.

Pisma można kierować elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@smgoldap.pl.

Informujemy o możliwości złożenia korespondencji kierowanej do Spółdzielni Mieszkaniowej w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku biura spółdzielni.

Szanowni Państwo powyższe decyzje i działania są podyktowane tym, aby zapewnić bezpieczeństwo dla mieszkańców i pracowników oraz  zachować ciągłość dostawy ciepła, c.w.u. i płynności finansowej spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że prawdopodobnie od 1 sierpnia b.r. wejdą w życie przepisy w sprawie obowiązkowej segregacji śmieci i związanych z tym opłat. Opłata za odpady segregowane ma wynosić 23,00 zł za osobę, natomiast za odpady niesegregowane 46,00 zł za osobę. Jeżeli większość z Państwa będzie segregować śmieci, natomiast znajdzie się tzw. „czarna owca” i nie będzie tego robić (np. wrzuci papier do plastiku lub odpadów „bio” itp.) to wówczas ukarani zostaną wszyscy mieszkańcy poprzez nałożenie wyższej stawki (46,00 zł). Jest to skutek nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzony przez ministra środowiska, który w nowelizacji ustawy zapisał, że odpowiedzialność jest zbiorowa. Dlatego Zarząd Spółdzielni zwraca się z apelem o staranną segregację śmieci. Prosimy również o zamykanie altanek śmietnikowych oraz nieudostępnianie kluczy dla osób nie będących mieszkańcami Spółdzielni. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli nadzoru nad tym, co osoby postronne wrzucają do kontenerów.

W części altanek zostaną wymienione wkładki w zamkach i klucze do nich zostaną Państwu dostarczone do skrzynek na listy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Józef Wawrzyn