Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Opublikowane przez dnia Cze 15, 2021

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2021r. o godz. 17.00 w hali sportowo-widowiskowej (przy pływalni) ul. Partyzantów 31A w Gołdapi odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w  Gołdapi

PIERWSZEJ  CZĘŚCI

obejmującej budynki: Armii Krajowej 16, 17, 18, 19, 21, 34B, Paderewskiego 16, 16A, 17, 18, 20, Partyzantów 6,8, Ks. Popiełuszki 3, Malarska 2,6, Emilii Plater 2,4 ,6, 23,24, Szkolna 3,5, lokale użytkowe, garaże.

  PORZĄDEK OBRAD:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wyznaczonego Członka Rady.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zamknięcie listy.
 3. Wybór Prezydium Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zapoznanie zebranych z regulaminem Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie protokołu obejmującego protokoły obu części Walnego Zgromadzenia, które odbyły się w dniach 31.08.2020r. i 01.09.2020r
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Spółdzielni w 2020r. oraz przedstawienie zmian statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej.
 10. Podsumowanie działalności Spółdzielni w okresie trwania kadencji Rady Nadzorczej 2018-2021.
 11. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021 – 2024.
 12. Dyskusja.
 13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą wyników wyborów do Rady Nadzorczej na lata 2021 – 2024.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyboru Rady Nadzorczej na okres 2021-2024.
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020r.
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej od 01 stycznia   2020r. do 31 grudnia 2020r.
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań i kredytów na działalność Spółdzielni.
 • zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi.
 1. Zamknięcie obrad.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wszelkie materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków pozostają do wglądu i zapoznania się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, pokój nr 1 – sekretariat. Dodatkowych informacji udziela Zarząd i księgowość.  

Gołdap dnia 15 czerwiec 2021r.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 13 lipca 2021r. o godz. 17.00 w hali sportowo-widowiskowej (przy pływalni) ul. Partyzantów 31A w Gołdapi odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w  Gołdapi

DRUGIEJ  CZĘŚCI

obejmującej budynki: Osiedle Młodych 1,2,3,4,5,6,7, Górna 4,5,7C, Matejki 2, 4, Mickiewicza 2, Podgórna 3, Plac Zwycięstwa 9, Żeromskiego 1, 13, Paderewskiego 6, 7.

  PORZĄDEK OBRAD:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wyznaczonego Członka Rady.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zamknięcie listy.
 3. Wybór Prezydium Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Zapoznanie zebranych z regulaminem Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie protokołu obejmującego protokoły obu części Walnego Zgromadzenia, które odbyły się w dniach 31.08.2020r. i 01.09.2020r
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Spółdzielni w 2020r. oraz przedstawienie zmian statutu, Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej.
 10. Podsumowanie działalności Spółdzielni w okresie trwania kadencji Rady Nadzorczej 2018-2021.
 11. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021 – 2024.
 12. Dyskusja.
 13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą wyników wyborów do Rady Nadzorczej na lata 2021 – 2024.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyboru Rady Nadzorczej na okres 2021-2024.
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020r.
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej od 01 stycznia   2020r. do 31 grudnia 2020r.
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań i kredytów na działalność Spółdzielni.
 • zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi.
 1. Zamknięcie obrad.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że wszelkie materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków pozostają do wglądu i zapoznania się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, pokój nr 1 – sekretariat. Dodatkowych informacji udziela Zarząd i księgowość.  

Gołdap dnia 15 czerwiec 2021r.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi