Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

e-Usługi

Opublikowane przez dnia Mar 29, 2018

e-Usługi

INFORMACJA TECHNICZNA Informuje się, że od 29.03.2018 r. dostęp do portalu e-usługi Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi nie będzie możliwy przy pomocy bezpośredniego linku, który był udostępniany podczas rejestracji konta. W dalszym ciągu istnieje możliwość korzystania z e-usług poprzez stronę internetową Spółdzielni: http://smgoldap.pl Niniejsza zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia...

Czytaj Dalej

Realizacja projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”

Opublikowane przez dnia Lut 23, 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi w dniu 31.03.2017 roku podpisała umowę  o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”. Wniosek obejmuje kompleksową termomodernizację budynków przy ul. Armii Krajowej 16, 18 i Partyzantów 6 i 8. Całkowita wartość projektu wynosi: 2 996 617,56 zł, w tym dofinansowanie ze...

Czytaj Dalej

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Opublikowane przez dnia Lis 7, 2013

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej: Józef Wawrzyn- Prezes Zarządu Kornela Chudzik- Społeczny Członek Zarządu Leonarda Żedzik- Społeczny Członek Zarządu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej: Stanisław Dzierwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej Zdzisław Janczuk – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Józef Łapiński – Sekretarz Jerzy Sajewicz – Przewodniczący Komisji...

Czytaj Dalej

Wdrożenie nowoczesnych narzę™dzi i systemów informatycznych w SM Goł‚dap w celu podniesienia sprawności organizacji wewnę™trznej i poprawy obsł‚ugi klientów

Opublikowane przez dnia Lis 7, 2013

Wdrożenie nowoczesnych narzę™dzi i systemów informatycznych w SM Goł‚dap w celu podniesienia sprawności organizacji wewnę™trznej i poprawy obsł‚ugi klientów

  Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.   Realizacja projektu, pt. „Wdrożenie nowoczesnych narzę™dzi i systemów informatycznych w SM Goł‚dap w celu podniesienia sprawności organizacji wewnę™trznej i poprawy obsł‚ugi klientów” 04.10.2011 r. –...

Czytaj Dalej

Modernizacja istniejących pomieszczeń„ na kafejkę™ internetową i sił‚ownię™ z fitness

Opublikowane przez dnia Lis 7, 2013

Modernizacja istniejących pomieszczeń„ na kafejkę™ internetową i sił‚ownię™ z fitness

  Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.   Realizacja projektu, pt. „Modernizacja istniejących pomieszczeń„ na kafejkę™ internetową i sił‚ownię™ z fitness” 06.09.2010 r. – zł‚ożenie wniosku o dofinansowanie projektu, 03.12.2010 r. –...

Czytaj Dalej
12