Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gołdapi

ul. Matejki 4, 19-500 Gołdap
tel./fax: 87-615-12-47

Realizacja projektu: “Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”

Opublikowane przez dnia lut 23, 2017

Realizacja projektu: “Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi w dniu 31.03.2017 roku podpisała umowę  o dofinansowanie projektu: “Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi”. Wniosek obejmuje kompleksową termomodernizację budynków przy ul. Armii Krajowej 16, 18 i Partyzantów 6 i 8. Całkowita wartość projektu wynosi: 2 996 617,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1017702.04 zł.

Celami nadrzędnymi inwestycji są:
– Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
– Poprawa warunków technicznych blokowisk dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania.
Cele szczegółowe odpowiadają zidentyfikowanym problemom:
• poprawa efektywności energetycznej budynków
• poprawa stanu technicznego budynków będących w zasobie spółdzielni;
• zatrzymanie degradacji budynków mieszkaniowych w mieście;
• poprawa estetyki centralnej części miasta;
• zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków;
• wzrost zainteresowania nowych osób do zamieszkania w budynkach znajdujących się w zasobie spółdzielni;
• zmniejszenie/eliminacja zaległości płatniczych mieszkańców budynków objętych projektem – wpływ na zwalczanie ubóstwa.

Planowane efekty:
– zmniejszenie zapotrzebowanie energii na potrzeby centralnego ogrzewania;
– zmniejszenie zapotrzebowania energii na potrzeby oświetlenia części wspólnych budynków;
– redukcja emisji gazów cieplarnianych;
– poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania blokowiska;
– zwiększenie estetyki i stanu technicznego budynków.